Hvem er vi?

ICS Norge ble stiftet 2.mai 2023 av fire Churchill-entusiaster. Med ambisjonen om å spre kunnskap og opplysning om Winston Churchill, arrangerer foreningen foredrag, samtaler og andre arrangement som belyser hans liv, arv og bidrag.


 Medlemskap

Ønsker du å bli medlem? 

Vennligst ta kontakt med styreleder for nærmere informasjon.

Kontakt oss

Hans Frode Kielland Asmyhr

Styreleder ICS Norge

Hfkasmyhr@gmail.com